Les brigades de l’US Army seront dotés de robots mules « SMET » en 2021