Lockheed-Martin va transformer les avions de transport de l’US Air Force en bombardiers